Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

ZP.272.10.2022 Dostawa kontenerów na odpady komunalne stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-20 2022-10-31 16:00 --
ZP.9.2022 Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOKÓW i MPSZOKÓW w miejscowościach: Świerzbienie, Koszarówka, Dolistowo St., Dąbrowa B., Augustów, Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-08-30 16:00 --
ZP.8.2022 Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - RIPOK" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-19 2022-08-22 16:00 --
ZP.7.2022 Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-15 2022-07-26 16:00 --
ZP.6.2022 Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - RIPOK" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-10 2022-07-13 16:00 --
ZP.5.2022 Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne oraz wózków podnośnikowych i paletowych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-20 2022-06-28 16:00 --
ZP.4.2022 Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego w ramach projektu pn. „BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – etap III – RIPOK” BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-15 2022-05-25 16:00 --
ZP.3.2022 Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - RIPOK" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-27 2022-04-29 16:00 --
ZP.2.2022 Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-10 2022-01-28 16:00 --
ZP.1.2022 Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Augustów i Koszarówka w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-04 2022-01-19 16:00 --
ZP.19.2021 Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - RIPOK" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-31 2022-01-31 16:00 --
ZP.18.2021 Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu –centrum edukacyjno - szkoleniowe w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - RIPOK" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-31 2022-01-28 18:00 --
ZP.17.2021 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - RIPOK" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-31 2022-01-14 16:00 --
ZP.16.2021 Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rajgrodzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-23 2022-01-07 11:00 --
ZP.15.2021 Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka , Suchowola w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-07 2021-12-22 09:00 --
ZP.14.2021 Budowa Międzygminnych Punktów Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-07 2021-12-22 08:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa