Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

ZP.13.2021 Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-06 2021-11-23 12:00 --
ZP.12.2021 Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare, Koszarówka w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-04 2021-11-23 11:00 2022-10-02
ZP.11.2021 Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-11 2021-09-27 12:00 2022-10-02
ZP.10.2021 Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare, Koszarówka w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-10 2021-09-27 11:00 2022-10-02
ZP.9.2021 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Janów , w ramach projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-25 2021-09-13 16:00 2022-10-02
ZP.8.2021 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-27 2021-08-11 16:00 2022-10-02
ZP.7.2021 Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-27 2021-08-18 16:00 2022-10-02
ZP.6.2021 Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare, Koszarówka w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-27 2021-08-20 16:00 2022-10-02
ZP.5.2021 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-01 2021-07-19 11:00 2022-10-02
ZP.4.2021 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-24 2021-07-02 16:00 2022-10-02
ZP.3.2021 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Goniądz i w m. Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-11 2021-06-28 11:00 2022-10-02
ZP.2.2021 "Zarządzanie inwestycją - budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-09 2021-06-21 14:30 2022-07-11
ZP.1.2021 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI" BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-03 2021-06-17 14:30 2022-10-02

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa